Untitled

MPSA 75-րդ տարեկան գիտաժողով

MPSA 75-րդ տարեկան գիտաժողովը տեղի կունենա 2017 թ. ապրիլի 6-9 Չիկագոյի Palmer House Hilton հյուրանոցում: Զեկուցումները կարող են ներկայացվել տարբեր հետազոտական ոլորտների վերաբերյալ: Դրանցից շատերը կարող են լինել միջդիսցիպլինար և ներգրավել գիտնականների տարբեր բնագավառներից՝ ապահովելով տեսակետների բազմազանություն:

MPSA 75-րդ տարեկան գիտաժողով

" data-description="

MPSA 75-րդ տարեկան գիտաժողովը տեղի կունենա 2017 թ. ապրիլի 6-9 Չիկագոյի Palmer House Hilton հյուրանոցում: Զեկուցումները կարող են ներկայացվել տարբեր հետազոտական ոլորտների վերաբերյալ: Դրանցից շատերը կարող են լինել միջդիսցիպլինար և ներգրավել գիտնականների տարբեր բնագավառներից՝ ապահովելով տեսակետների բազմազանություն:
MPSA 75-րդ տարեկան գիտաժողով

" data-url="http://armpolsci.com/hy/2015/09/30/mpsa-74-%d6%80%d5%a4-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be/" data-title="MPSA 75-րդ տարեկան գիտաժողով" >