admin-ajax

Գիտաժողովի հրավեր

Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն. քաղաքական մորֆոլոգիան և իրացման ներուժը
Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև 2016թ. սեպտեմբերի 20-ը:

 

ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆԸ
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ և ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ օժանդակությամբ

սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին ժամը 12:00 նախատեսում են կազմակերպել գիտաժողով <<Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն. քաղաքական մորֆոլոգիան և իրացման ներուժը>> թեմայով:

 

Ժողովրդավարական վարչակարգերի արդյունավետությունը հիմնականում պայ­մանավորված է այն սոցիալական միջավայրով, որտեղ նրանք գործում են։ Ժողովրդավարական վարչակարգերի բազմազանության մեջ առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի կոնսոցիատիվ ժողովրդավարությունը: Այս մոդելը կիրառելի է ինչպես բազմակազմ, այնպես էլ միակազմ հասարակությունների համար: Ցանկացած հասարակության բնու­թագրական են «հատվածական տարբերություններ»: Բազմակազմ հասարակություններում՝ որպես այդպիսի հատվածներ, հանդես են գալիս սեգմենտները, իսկ միակազմ հասարակություններում` ստրատաները: Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելը հատկապես հետաքրքրական է ուսումնասիրել զարգացման տեսության համատեքստում:


Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև 2016թ. սեպտեմբերի 20-ը հետևյալ էլ. հասցեներով՝ armpolsciweb@gmail.com, cdgsinfo@gmail.com
Գիտաժողովին կարող են ներկայացվել նյութեր հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով

 

Թեզիսների ներկայացման պահաջներն են՝

Մասնակցի տվյալներ՝ ԱԱՀ, գիտական աստիճան, կոչում, կազմակերպություն
Թեմայի վերնագիր
Թեմայի համառոտ նկարագրություն
Ծավալը՝ 2 էջ (ամփոփումները՝ ռուսերեն, անգլերեն): Եթե թեզիսները օտար լեզվով են, ամփոփումները՝ համապատասխանաբար՝ հայերեն, անգլերեն կամ հայերեն, ռուսերեն:
Տառատեսակ՝ Arial Unicode, տառաչափը՝ 12, միջտողային միջակայքը՝ 1.5:

Գիտաժողովի կազմկոմիտե

 

Գիտաժողովի մանրամասներ

" data-description="

Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն. քաղաքական մորֆոլոգիան և իրացման ներուժը
Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև 2016թ. սեպտեմբերի 20-ը:
 
ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆԸ
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ և ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ օժանդակությամբ
սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին ժամը 12:00 նախատեսում են կազմակերպել գիտաժողով <<Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն. քաղաքական մորֆոլոգիան և իրացման ներուժը>> թեմայով:
 
Ժողովրդավարական վարչակարգերի արդյունավետությունը հիմնականում պայ­մանավորված է այն սոցիալական միջավայրով, որտեղ նրանք գործում են։ Ժողովրդավարական վարչակարգերի բազմազանության մեջ առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի կոնսոցիատիվ ժողովրդավարությունը: Այս մոդելը կիրառելի է ինչպես բազմակազմ, այնպես էլ միակազմ հասարակությունների համար: Ցանկացած հասարակության բնու­թագրական են «հատվածական տարբերություններ»: Բազմակազմ հասարակություններում՝ որպես այդպիսի հատվածներ, հանդես են գալիս սեգմենտները, իսկ միակազմ հասարակություններում` ստրատաները: Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոդելը հատկապես հետաքրքրական է ուսումնասիրել զարգացման տեսության համատեքստում:

Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև 2016թ. սեպտեմբերի 20-ը հետևյալ էլ. հասցեներով՝ armpolsciweb@gmail.com, cdgsinfo@gmail.com
Գիտաժողովին կարող են ներկայացվել նյութեր հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով
 
Թեզիսների ներկայացման պահաջներն են՝
Մասնակցի տվյալներ՝ ԱԱՀ, գիտական աստիճան, կոչում, կազմակերպություն
Թեմայի վերնագիր
Թեմայի համառոտ նկարագրություն
Ծավալը՝ 2 էջ (ամփոփումները՝ ռուսերեն, անգլերեն): Եթե թեզիսները օտար լեզվով են, ամփոփումները՝ համապատասխանաբար՝ հայերեն, անգլերեն կամ հայերեն, ռուսերեն:
Տառատեսակ՝ Arial Unicode, տառաչափը՝ 12, միջտողային միջակայքը՝ 1.5:
Գիտաժողովի կազմկոմիտե
 
Գիտաժողովի մանրամասներ

" data-url="http://armpolsci.com/hy/2016/05/11/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80/" data-title="Գիտաժողովի հրավեր" >