Emil Ordukhanyan - South Caucasus: New Era of Regional Stability or New Challenges to Peace-Building? THE ROLE OF CIVIC PARTICIPATION IN THE ARMENIA'S VELVET REVOLUTION WHAT TO EXPECT NEXT? Արցախ. կոնֆլիկտային, թե՞ խաղաղասիրական խոսույթ - Էմիլ Օրդուխանյան Էմիլ Օրդուխանյան - Հետխորհրդային ժողովրդավարացման առանձնահատկությունները. արդի փուլ և միտումներ Քաղաքական խոսույթի և քաղաքական մշակույթի հարաբերակցության խնդիրը` Էմիլ Օրդուխանյան Youtube Video Հանդիպում֊քննարկում Էմիլ Օրդուխանյանի հետ Ալեքսանյան Արուսյակ - Ժողովրդավարության ինդեքսը. Հայաստանի ժողովրդավարության վրա ազդող գործոնները Չիչոյան Լիլիթ - Կոնսոցիալ ժողովրդավարության հայեցակարգը քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացում Հայկ Սուքիասյան - Այսրկովկասի կոնսոցիատիվ ապագան (քաղաքագիտական պրոգնոզ-նախագիծ) Սիմոնյան Գուրգեն - Կոնսոցիալ ժողովրդավարությունը ազգային շահի արդիականացման համատեքստում Լևոն Շիրինյան - Աշխարհակառույցը XXI դարում
Untitled

Քաղաքական գիտության համաշխարհային 25-րդ կոնգրես

Մանրամասն տե՛ս Քաղաքական գիտության համաշխարհային 25-րդ կոնգրես

15631206_343556846029685_513339020_o

Ընդունելություն ՏժԴ-ում

ՏԺԴ-ն կրթական ծրագիր է քաղաքագիտական ուղղվածությամբ՝ համալրված բացառապես այդ ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող մասնագետներով: Գրանցվել առցանց հղումով՝ https://docs.google.com/forms/d/1bwJ12GqaeJLrwIq4S2dQhsddJ702xHUk7wS-mC200eU/viewform?edit_requested=true
 
 

image-69457

Գիտաժողովի հրավեր

Եվրոպական քաղաքականության փոխակերպումները ճգնաժամերի ընթացքում
Լուվենի կաթոլիկ համալսարանում՝ Մոնս, Բելգիա: Ապրիլ 3-4, 2017:

admin-ajax

Գիտաժողովի հրավեր

Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն. քաղաքական մորֆոլոգիան և իրացման ներուժը
Մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև 2016թ. սեպտեմբերի 20-ը:

Հայկական Քաղաքագիտական Կայքէջը հիմնադրվել է 2014 թ. Էմիլ Օրդուխանյանի կողմից: ՀՔԿ-ն հանդիսանում է քաղաքագիտական տարբեր խնդիրների հետազոտության մասնագիտական դաշտ: Այն համախմբում է տարբեր հետազոտական նախասիրություններ ունեցող քաղաքագետներին, ինչպես նաև միավորում է գիտական շրջանակների ներսում և դրանցից դուրս մասնագիտական ջանքերը և որակները իրազեկման ընդլայնման և քաղաքագիտության առավել հիմնավոր ընկալման համար: ՀՔԿ-ը նպատակ ունի լուսաբանել տարբեր քաղաքագետների գիտահետազոտական աշխատանքները, հատկապես՝ նրանց, ովքեր իրենց հետազոտություններում առավելապես անդրադառնում են հայ հասարակությանը և պետականությանը առնչվող քաղաքագիտական խնդիրներին: Կայքը հնարավորություն է ընձեռում նաև քաղաքագիտական հոդվածների առցանց տպագրության համար:

 

Որպես մասնագիտական կայք՝ ՀՔԿ-ի հիմնական նպատակներն են՝

 

  • Նպաստել քաղաքագիտական հետազոտություններին,
  • Նպաստել քաղաքագիտության ոլորտում կրթական առաջընթացին,
  • Ամրապնդել քաղաքագիտության մասնագիտական շրջանակը,
  • Ծառայել հանրությանը, ինչպես նաև քաղաքացիների շրջանում ձևավորել ակտիվ քաղաքական մասնակցություն:

 

Քննարկումների համար կարող եք միանալ Armenian Political Science Group-ին www.linkedin.com կայքում:
Գտեք ArmPolSciFacebook-ում և Twitter-ում: